τίτλος Περιγραφή
Κατηγορία πρακτικής Βιώσιμη διαχείριση επιχειρήσεων
Συγγραφέας πρακτικής ή εργαλείου Biljana Marčeta, Ιδρυτής του BOS4.tours
Χώρα Σερβία
Σύντομη Περιγραφή Το BOS4.tours είναι μια υπερσύγχρονη ταξιδιωτική τεχνολογία με όραμα να ωφελήσει τις τουριστικές εξελίξεις, να βελτιώσει τις κρατήσεις, να βοηθήσει στη δημιουργία σχέσεων για την ταξιδιωτική βιομηχανία και να συνδέσει όλο το εμπορικό δίκτυο σε μια ενιαία πλατφόρμα.
Εκτενής περιγραφή Το Bos4.tours είναι μια πλατφόρμα/λογισμικό για την online κράτηση και τοποθέτηση εκδρομών και δραστηριοτήτων. Η πλατφόρμα BOS προσφέρει ψηφιακό μετασχηματισμό για τους φορείς παροχής τουριστικών υπηρεσιών και τη δυνατότητα συνδυασμού όλων των προσφορών από τον προορισμό και δικτύωσης με μια πιο κοντινή ή ευρύτερη περιοχή ή τοποθέτησης μέσω θεματικών ιστότοπων μέσω των οποίων οι μελλοντικοί τουρίστες μπορούν να κάνουν online κρατήσεις υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι προορισμοί έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν ένα κοινό εμπορικό σήμα και ένα κανάλι διανομής προσαρμοσμένο στις αγορές-στόχους και στα κοινά-στόχους. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους εκστρατείες προώθησης και να τονώσουν έτσι τη ζήτηση. Ως αποτέλεσμα, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν μεγάλα δεδομένα βάσει των οποίων θα δημιουργήσουν νέα τουριστικά προϊόντα και νέες στρατηγικές στο μέλλον (SMART tourism).
Η ομάδα BOS συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες στον τουρισμό και το ψηφιακό μάρκετινγκ και, εκτός από την τεχνολογική λύση που προσφέρει, είναι σε θέση να παρέχει μια ολοκληρωμένη ""επιχείρηση σε ένα κουτί"" για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του προορισμού σας. Έτσι, εξασφαλίζουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καλύτερης υιοθέτησης των αρχών της αειφορίας, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, της βελτίωσης της ποιότητας και της συνεργασίας κατά μήκος της αλυσίδας αξίας του τουρισμού. Οι BOS4.eu προσαρμόζουν την προσφορά τους στις νέες συνθήκες της αγοράς και ξεκινούν όλες τις δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης προς την αγορά-στόχο και το κοινό-στόχο, μετά την επίτευξη αποτελεσμάτων.
Τύπος Άλλος
Ομάδα-στόχος Επαγγελματίες
Δωρεάν/προς πληρωμή Προς πληρωμή/δεν είναι προσβάσιμο
Ανάγκες προσαρμογής Δεν εφαρμόζεται
Website url
Επικοινωνία -

testing

Μετάβαση στο περιεχόμενο