τίτλος Περιγραφή
Κατηγορία πρακτικής Sustainable business management
Συγγραφέας πρακτικής ή εργαλείου Kleesto
Χώρα Greece
Σύντομη Περιγραφή Kleesto is the booking management tool helping OTAs and tour operators optimise their workflows, communications, distribution, and revenue management.
Εκτενής περιγραφή Kleesto is a next generation back-office system for travel companies helping them digitalise, automate, and optimise their business. The system covers the market’s needs in a holistic way.

Users can streamline a plethora of their company’s operations like distribution, communications, personnel and suppliers management, resources and equipment management, yield management, payments and expenses management, as well as advanced pricing management. Kleesto addresses OTAs, and resource-heavy tour operators (Private transfers, Boat charters, etc), helping them grow their revenue.

Kleesto focuses on companies working with transfers, tours, outdoor activities & experiences helping them optimise their operations. Their need is to keep up with the digital expansion of the tourism market and to provide their services on scale by connecting with fast-growing companies. Making their services accessible next to accommodation and transportation is a priority followed by a need for interconnectivity with new partners to create unique and appealing travel products. Market leaders like TripAdvisor, Booking & Airbnb are leaning towards experiences to serve the trending traveler needs. The main problem is that experience providers are not well-organised and find it difficult to scale up their business because their operations are neither streamlined nor time-efficient. The practice contributes to sustainability by accelerating the digitalisation of the operation of travel companies.
Τύπος Other
Ομάδα-στόχος Professionals
Δωρεάν/προς πληρωμή To be paid
Ανάγκες προσαρμογής None
Website Open web
Επικοινωνία contact@kleesto.local

testing

Μετάβαση στο περιεχόμενο