τίτλος Περιγραφή
Κατηγορία πρακτικής Βιώσιμη διοίκηση επιχειρήσεων
Συγγραφέας πρακτικής ή εργαλείου RevApp
Χώρα Ελλάδα
Σύντομη Περιγραφή Το RevApp είναι ένα εργαλείο δυναμικής τιμολόγησης με μηχανική μάθηση που βοηθά τους ξενοδόχους και τους διαχειριστές ενοικιαζόμενων δωματίων να αυτοματοποιήσουν και να βελτιώσουν την τιμολόγηση των δωματίων τους.
Εκτενής περιγραφή Τα περισσότερα ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια διακοπών είναι επί του παρόντος κολλημένα με το μοντέλο τιμολόγησης σταθερών τιμών. Ειδικά οι μικροί ξενοδόχοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους, προσπαθούν να εφαρμόσουν την τιμολόγηση μόνοι τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χρονοβόρες και δύσκολες εργασίες που απαιτούν πολύ χρόνο και πόρους όσον αφορά τη διαχείριση του ξενοδοχείου και επιπλέον, λόγω του μεγάλου αριθμού μεταβλητών που συσχετίζονται με τις τιμές της αγοράς, η προσέγγιση αυτή αφήνει αρκετά περιθώρια για λάθη στην τιμολόγηση και χαμένες ευκαιρίες. Η RevApp προσφέρει ένα εργαλείο τιμολόγησης δωματίων με μηχανική μάθηση, το οποίο επί του παρόντος επικεντρώνεται σε μικρούς και μεσαίου μεγέθους ξενοδόχους και διαχειριστές ενοικιαζόμενων δωματίων που θα τους επιτρέψει να αποκομίσουν τυχόν διαφυγόντα κέρδη μεγιστοποιώντας τα έσοδά τους και μειώνοντας το σταθερό κόστος και τον χρόνο που διαθέτουν για το έργο αυτό.
Συμβάλλει στη βιωσιμότητα με την ψηφιοποίηση της λειτουργίας των ξενοδοχείων και με την υποστήριξη της βιώσιμης και οικονομικά αποδοτικής επιχειρηματικής λειτουργίας των μικρομεσαίων ξενοδοχείων. Η εφαρμογή προσφέρει ένα εργαλείο τιμολόγησης δωματίων με μηχανική μάθηση, το οποίο επί του παρόντος επικεντρώνεται σε μικρούς και μεσαίους ξενοδόχους και διαχειριστές ενοικιαζόμενων δωματίων που θα τους επιτρέψει να συλλάβουν τυχόν διαφυγόντα κέρδη μεγιστοποιώντας τα έσοδά τους και μειώνοντας τα πάγια έξοδα και τον χρόνο που τους αναλογεί. Η πλατφόρμα είναι φιλική προς το χρήστη και προσβάσιμη στο διαδίκτυο.
Τύπος Διαδικτυακή πλατφόρμα
Ομάδα-στόχος Επαγγελματίες
Δωρεάν/προς πληρωμή Προς πληρωμή - Μοντέλο μηνιαίας συνδρομής ανάλογα με το πρόγραμμα και τα χαρακτηριστικ
Ανάγκες προσαρμογής Όχι, μπορεί να το αναλάβει οποιοσδήποτε διευθυντής ξενοδοχείου ή ξενοδόχος.
Website url
Επικοινωνία info@getrevapp.com

testing

Μετάβαση στο περιεχόμενο