τίτλος Περιγραφή
Κατηγορία πρακτικής Προώθηση της κοινωνικής ένταξης
Συγγραφέας πρακτικής ή εργαλείου SOZIALHELDEN e.V.
Χώρα Παγκοσμίως
Σύντομη Περιγραφή Μια φιλική προς το χρήστη εφαρμογή για κινητά και ένας δικτυακός τόπος που παρουσιάζει προσβάσιμες τοποθεσίες για άτομα με αναπηρία.
Εκτενής περιγραφή "Ακολουθώντας το μοντέλο των χαρτών της Google, η εφαρμογή Wheelmap και ο ιστότοπος παρουσιάζουν στον χάρτη προσβάσιμες τοποθεσίες για άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια. Αυτή η Δωρεάν και εύχρηστη εφαρμογή προωθεί τον προσβάσιμο τουρισμό και την κοινωνική ένταξη με έμφαση στα άτομα με αναπηρία."
Τύπος Εφαρμογή για κινητά
Ομάδα-στόχος Επαγγελματίες
Δωρεάν/προς πληρωμή Δωρεάν
Ανάγκες προσαρμογής Οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στη βάση δεδομένων και να προωθήσουν την προσβασιμότητά τους μέσω του δικτυακού τόπου.
Website url
Επικοινωνία info@sozialhelden.de

testing

Μετάβαση στο περιεχόμενο