Ανάπτυξη ικανοτήτων για έξυπνο τουρισμό και βιώσιμους προορισμούς

Σχετικά με το έργο

Το έργο SMART αποσκοπεί στην υποστήριξη της διαχειριστικής ικανότητας, της ανθεκτικότητας και των ασφαλών εμπειριών στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και της προώθησης των ψηφιακών δεξιοτήτων, της δια-συνδεσιμότητας και της δια-λειτουργικότητας. Το SMART είναι η απάντηση σε μια πραγματική ανάγκη των επαγγελματιών του χώρου, για περισσότερα εργαλεία που θα υποστηρίξουν την προσαρμογή τους στη μια νέα αγορά εργασίας μέσω την ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Συνεργάτες

EURAKOM

DOMSPAIN

GREEN VILLAGE

testing

Μετάβαση στο περιεχόμενο