Αποτελεσματα

'Εξυπνες και Βιώσιμες Πρακτικές στον Τουρισμό

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε μια συλλογή ψηφιακών, «έξυπνων» και βιώσιμων τουριστικών πρακτικών που ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις μελλοντικές απαιτήσεις των εργοδοτών και των επιχειρήσεων. Ρίξτε μια ματιά στα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά τουριστικά οικοσυστήματα των εταίρων και μάθετε για την ανάπτυξη και την προώθηση πιο περιβαλλοντικά βιώσιμων προορισμών παγκοσμίως. θα κατανοήσετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιλογών σας στον τομέα του τουρισμού και θα μάθετε να συνεισφέρετε σε μια πιο ανθεκτική τουριστική οικονομία.

Οδηγός SMART

Είστε επαγγελματίας ή εκπαιδευτικός στον τομέα του τουρισμού; Ο Οδηγός SMART έχει όλα όσα αναζητάτε! Θα συμβάλει στην ανάπτυξη έξυπνων και ανθεκτικών τουριστικών οικοσυστημάτων και θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της βιώσιμης μετάβασης των επαγγελματιών.

Εάν είστε πάροχος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή/και επαγγελματίας κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού, ο Οδηγός θα σας υποστηρίξει στην προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών καθώς και στην κατανόηση των νέων αναγκών σε δεξιότητες και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας.

Με στόχο την πρόβλεψη των απαιτούμενων δεξιοτήτων και την προσφορά εργαλείων που ανταποκρίνονται στις νέες προσδοκίες του τομέα, ο Οδηγός θα περιλαμβάνει

  • Διαθέσιμα εργαλεία που συμβάλλουν σε πιο βιώσιμους τουριστικούς προορισμούς
  • Προκλήσεις κατά την ανάπτυξη ή/και τη χρήση/εξέλιξη των εργαλείων
  • Συστάσεις σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των αναγκών και επιλογής των κατάλληλων εργαλείων για την επίτευξη των στόχων
  • Ανάγκες σε δεξιότητες που συνδέονται με τα ψηφιακά εργαλεία και τη βιωσιμότητα
  • Κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς

Εργαστήρια/σεμινάρια SMART

Συμμετέχετε στα τοπικά εργαστήριά μας για να μάθετε από πρώτο χέρι τις βέλτιστες πρακτικές και τα εργαλεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Μαζί με εμπειρογνώμονες και βασικούς παράγοντες του τομέα, θα εξηγήσουμε πώς να επωφεληθείτε καλύτερα από τα εργαλεία και θα σας καθοδηγήσουμε προς έξυπνες αλλαγές και πιο ψηφιακές και βιώσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις, λειτουργίες και πρωτοβουλίες.

Εκστρατεία SMART για ψηφιακούς και βιώσιμους τουριστικούς προορισμούς

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το θέμα; Στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να βρείτε…

  • Infographic σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία στον βιώσιμο τουρισμό
  • Ενημερωτικά δελτία/καλές πρακτικές
  • Εργαστήρια/σεμινάρια SMART

testing

Μετάβαση στο περιεχόμενο