τίτλος Περιγραφή
Κατηγορία πρακτικής Environmental protection and conservation
Συγγραφέας πρακτικής ή εργαλείου Glooby
Χώρα Worldwide
Σύντομη Περιγραφή Glooby is a travel search engine on an easy to use web platform.
Εκτενής περιγραφή Glooby is a travel search engine that enables users to find and compare prices of airplane tickets and hotels, while indicating the most fuel-efficient flights and eco-labelled hotels.
Glooby works with leading airlines, travel agencies and booking sites to find the most sustainable flights to the best prices.
They also search over 500,000 hotels from a variety of booking sites and hotel chains and show the client all information they need to make better travel decisions.
Τύπος Mobile app
Ομάδα-στόχος Professionals
Δωρεάν/προς πληρωμή Free
Ανάγκες προσαρμογής None
Website Open web
Επικοινωνία info@glooby.com

testing

Μετάβαση στο περιεχόμενο