τίτλος Περιγραφή
Κατηγορία πρακτικής Promotion of local products
Συγγραφέας πρακτικής ή εργαλείου Peaberry Interactive LLC
Χώρα Worldwide
Σύντομη Περιγραφή Locavore is an app that uses the GPS to provide its users with suggestions regarding seasonal and local types of fruits and vegetables on the basis of the location of the users.
Εκτενής περιγραφή Locavore is an app which recommends eating both seasonal and local fruits and vegetables to its users based on the location, which the app detects thanks to the GPS installed in their phones. It means that everyone can use it anywhere in the world. Moreover, one can also search for agricultural venues such as open farms located nearby. It is innovative as it not only helps local communities ensuring a source of income for them but also such a practice aims at minimising carbon emissions which are produced as a result of transportation of products from far away. Although the platform charges a commission which equals 5% for sales, one can join, browse or post listings free of charge.
Τύπος Mobile app and online platform
Ομάδα-στόχος Professionals in possession of their own farm or agricultural venue and prospective clients.
Δωρεάν/προς πληρωμή One can join, browse or post listings free of charge but the platform charges a commission which equals 5% for sales.
Ανάγκες προσαρμογής None
Website Open web
Επικοινωνία https://app.locavore.co/user_feedbacks/new

testing

Μετάβαση στο περιεχόμενο