Τουρισμός 4.0 για το έργο της Μαύρης Θάλασσας

τίτλος Περιγραφή
Κατηγορία πρακτικής Βιώσιμη διαχείριση επιχειρήσεων
Συγγραφέας πρακτικής ή εργαλείου Συγχρηματοδοτείται από: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) Εταίροι
- Arctur, Σλοβενία : εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, πάροχος HPC και εμπνευστής του Τουρισμού 4.0.
- HCL Management, Ελλάδα : Διεθνής συμβουλευτική εταιρεία ανάπτυξης.
- ΜΚΟ Agricola, Ουκρανία: ΜΚΟ που προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη.
- Ovidius University of Constanta, Ρουμανία: ειδικός σε θέματα ακτογραμμής της Μαύρης Θάλασσας.
- Sano Touring Experience, Ρουμανία : Πάροχος τουριστικών υπηρεσιών που ειδικεύεται στα προσβάσιμα ταξίδια.
- Ινστιτούτο Τουρισμού, Γεωργία: Δεξαμενή σκέψης για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
Χώρα Σλοβενία, Ελλάδα, Ουκρανία, Ρουμανία, Γεωργία
Σύντομη Περιγραφή Ο Τουρισμός 4.0 είναι η πρωτοβουλία που είναι αφιερωμένη στη μετατροπή του τουρισμού σε μοχλό υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με τη χρήση των βασικών τεχνολογιών της Βιομηχανίας 4.0.
Εκτενής περιγραφή Οι περισσότερες πρωτοβουλίες έξυπνου τουρισμού σε όλο τον κόσμο επικεντρώνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις. Ωστόσο, οι εταίροι του έργου Tourism 4.0 κατανοούν ότι η τεχνολογία είναι ένας παράγοντας που επιτρέπει την ανάπτυξη, ενώ η συνεργασία είναι το κλειδί για τον τουρισμό του μέλλοντος. Στόχος των εταίρων είναι η συνδημιουργία του τουρισμού για το μέλλον μέσω της ανάλυσης δεδομένων. Το έργο Tourism 4.0 for the Black Sea θα ενισχύσει την τομεακή συνεργασία και θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη χρήση των τεχνολογιών της Βιομηχανίας 4.0 στον τουρισμό. Το έργο βασίζεται στην ιδέα ότι ο τουρισμός με βάση τα δεδομένα θα επιτρέψει μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στο μέλλον. Το έργο διήρκεσε από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2021. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προσβασιμότητα επικοινωνήστε με τους εταίρους του έργου.
Τύπος Άλλος
Ομάδα-στόχος Επαγγελματίες
Δωρεάν/προς πληρωμή Δωρεάν
Ανάγκες προσαρμογής Αγνωστο
Website url
Επικοινωνία -

testing

Μετάβαση στο περιεχόμενο